Nowości wydawnicze

  • Almog O., „Wielokulturowy Izrael”, Warszawa 2011.
  • Buras P., „Muzułmanie i inni Niemcy. Republika Berlińska wymyśla się na nowo", Warszawa 2011.
  • Dąbrowski P., „Cudzoziemiec niepożądany w polskim prawie o cudzoziemcach”, Warszawa 2011.
  • Fomina J., „Czy migracje mają płeć? Analiza działalności organizacji pozarządowych wspierających migrantów”, Warszawa 2010. http://isp.org.pl/uploads/filemanager/J.FominaCzymigracjamape.Analizadzi...
  • Gębski M., „Bezrobocie świętokrzyskie”, Kielce 2011.
  • Isański J., Luczys P. (red.), „Selling One’s Favourite Piano to Emigrate: Mobility Patterns in Central Europe at the Beginning of the 21st Century”, Cambridge 2011.
  • Jakubowska-Malicka L., „Tożsamość kulturowa Polaków z Kazachstanu w kontekście tendencji globalizacyjnych”, Legnica 2011.
  • Klaus W., Wencel K., „Noc Testów w Polsce. O dyskryminacjiw dostępie do usług i praktycznym wykorzystaniu testów dyskryminacyjnych”, Warszawa 2011. http://isp.org.pl/uploads/filemanager/K.WenceliW.KlausNoctestwwPolsce.Od...
  • Lipski A., Walkowska W. (red.) „Emigracja jako problem lokalny i globalny”, Mysłowice 2010.
  • Trojanowska-Strzęboszewska M., „Kształtowanie się stanowisk politycznych na temat imigracji i imigrantów w Polsce w latach 2001-2005”, Warszawa 2010. http://isp.org.pl/uploads/filemanager/Ksztatowaniesistanowiskpolitycznyc...
Opublikowano w numerze: 32 / Grudzień 2011