O potrzebie rzetelnego informowania o migracji

Według sondażu przeprowadzonego we Włoszech w 2010 r., w opinii większości Włochów co czwarty mieszkaniec Italii to imigrant. W rzeczywistości zaledwie 7 proc. społeczeństwa włoskiego stanowią osoby przybyłe z zagranicy. Podobnie zawyżone liczby podają mieszkańcy innych krajów. M.in. rezultaty takich badań, świadczące o dużej rozbieżności pomiędzy obrazem migracji funkcjonującym w świadomości mieszkańców poszczególnych krajów a migracyjną rzeczywistością, przedstawiają autorzy tegorocznego raportu IOM. Podkreślają oni jednocześnie, że od postrzegania migracji w dużej mierze zależą postawy wobec cudzoziemców, które z kolei mogą mieć znaczący wpływ na kształt polityk imigracyjnych. Potrzebne jest zatem podjęcie wysiłków - m.in. przez polityków, media - zmierzających do przekazywania bardziej rzetelnej wiedzy o migracji. Kwestia efektywnego informowania o tym zjawisku to temat przewodni „World Migration Report 2011”.

Opublikowano w numerze: 32 / Grudzień 2011