„Wielka nieobecna” - edukacja o migrantach


„Killon Munyama był pierwszym w historii czarnoskórym radnym powiatu grodziskiego. Obecnie zasiada w sejmiku województwa wielkopolskiego (podpis pod zdjęciem)” - to jedna z nielicznych informacji odnoszących się w bezpośredni sposób do imigrantów żyjących w Polsce, które polscy uczniowie mogą wyczytać w szkolnych podręcznikach. Edukacja antydyskryminacyjna obejmująca m.in. uwrażliwianie na różnice etniczne, kulturowe czy narodowościowe praktycznie nie jest w polskiej szkole realizowana - tak konkludują autorzy raportu „Wielka nieobecna. O edukacji  antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce”*.

Treści dotyczące migracji oraz mniejszości narodowych i etnicznych według podstawy programowej kształcenia są realizowane przede wszystkim na poziomie ponadgimnazjalnym w ramach przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” (WOS). Uczeń powinien umieć m.in. porównywać różne modele polityki wybranych państw wobec mniejszości narodowych i imigrantów, wyjaśniać, dlaczego integracja imigrantów z państw pozaeuropejskich w Europie rodzi trudności oraz oceniać sytuację imigrantów w Polsce. Analiza treści zawartych w podręcznikach zarówno do WOS-u, jak i do innych przedmiotów, wskazuje jednak na to, że informacje o migracji i mniejszościach pojawiają się w nich niesłychanie rzadko. Ponadto, migranci i uchodźcy są najczęściej pokazywani jako osoby pokrzywdzone i poszukujące pomocy, zaś informacje o osobach innej narodowości są przedstawiane w charakterze ciekawostek. Niepokojące jest wreszcie to, że w jednym z podręczników do WOS-u podrozdział dotyczący tematyki migrantów został zatytułowany „Problem imigrantów i uchodźców”, co ukazuje tę grupę przede wszystkim jako problem dla państwa.

AM

* Link: http://www.bezuprzedzen.org/doc/Wielka_nieobecna_raport.pdf.

Opublikowano w numerze: 34 / Luty 2012 | Kategoria: Imigranci w Polsce