NSA: cudzoziemiec niesłusznie nie otrzymał pomocy integracyjnej

W „BM” nr 31 (Pomoc integracyjna nie dla wszystkich) pisaliśmy o kontrowersyjnych decyzjach starostów odmawiających udzielenia pomocy integracyjnej cudzoziemcom ze statusem uchodźcy lub ochroną uzupełniającą, którzy popełnili przestępstwo umyślne przed złożeniem wniosku o wsparcie. Takim przestępstwem mogło być np. nielegalne przekroczenie polskiej granicy. Po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z końca ubiegłego roku wiadomo, że decyzje te opierały się na błędnej interpretacji przepisów ustawy o pomocy społecznej.

NSA orzekł, że odmówienie cudzoziemcowi, jego żonie oraz małoletnim dzieciom udzielenia pomocy w ramach indywidualnego programu integracyjnego (IPI) naruszyło prawo. Decyzja negatywna wydana z powodu przestępstwa umyślnego popełnionego przez cudzoziemca w przeszłości, jeszcze przed aplikowaniem o wsparcie integracyjne, ma bowiem charakter represyjny i jest powtórnym ukaraniem cudzoziemca za ten sam czyn, co jest dodatkowo niezgodne z Konstytucją. Ponadto, sprzeczne jest z interesem publicznym, jakim jest integracja cudzoziemców. Możliwość wydania takiej decyzji powinna pełnić funkcję prewencyjną i być stosowana jedynie w sytuacji, gdy cudzoziemiec zostałby prawomocnie skazany już w czasie trwania IPI. I to pod warunkiem, że wcześniej byłby poinformowany o grożących mu sankcjach.                

RS

Źródło: http://www.interwencjaprawna.pl/nowosci.html#nsa-stwierdzil-naruszenia.

Opublikowano w numerze: 34 / Luty 2012 | Kategoria: Imigranci w Polsce