Nowości wydawnicze

Bachmann K., Stadtmüller E. (red.) (2012). „The European Union's Neighbourhood Challenge. Transborder Cooperation, Migration and Europeanization”. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Danel J. K. (2011). „Druga Wielka Emigracja 1945-1990: słownik biograficzny. T. 1, A-F”. Zamość: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica: Wydawnictwo Officina Simonidis.

Firlit-Fesnak G., Jaroszewska E., Oberloskamp H. (red.) (2012). „Integracja społeczna jako wyzwanie dla polityki społecznej i pracy socjalnej”. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Głogowski A. (2011). „Polskie Orły nad Himalajami”. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Iglicka K., Gmaj K., Bąbiak I. (2012). „Integracja imigrantek - żon polskich obywateli. Wyniki badań i rekomendacje”. Pobierz.

Instytut Spraw Publicznych (2012). „Raport cząstkowy z wywiadów z liderami wybranych społeczności azjatyckich”. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Pobierz.

Jaroszewicz M. (2012). „Niemożliwe uczynić możliwym. Perspektywy ruchu bezwizowego pomiędzy UE a wschodnimi partnerami”. Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich. Pobierz.

Juśko P., Borys M. (red.) (2011). „Współczesna polska emigracja: stracone czy zyskane szanse? Jednostka - rodzina - społeczeństwo”. Tarnów: Samorządowe Centrum  Edukacji.

Kaczorowska T. (2011). „Dwunastu na trzynastego: emigranci stanu wojennego”. Ciechanów: Związek Literatów na Mazowszu.

Karpiński S., Wysieńska K. (2012). „Zastosowanie indeksu rozbieżności do pomiaru segregacji ze względu na pochodzenie narodowe”. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Pobierz.

Kawczyńska-Butrym Z., Ogryzko-Wiewiórkowska M., Butrym M. (2012). „Wyjazdy Polaków - przyjazdy Ukraińców: lokalne problemy migracyjne na Lubelszczyźnie”. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Knopek J., Polak B. (red.) (2012). „Wkład Polaków w proces integracji europejskiej”. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Kula M. (2012). „Polono-brazylijczycy i parę kwestii im bliskich”. Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.

Malczewski TChr M. (2010). „Polonii brazylijskiej obraz własny. Zapiski emigranta (2007-2010)”. Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.

Necel W. (2012). „Prawo migranta do specjalnego duszpasterstwa”. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Łada A., Fałkowska-Warska M. (współpraca) (2012). „Obraz polskiej migracji zarobkowej do Niemiec w prasie polskiej i niemieckiej”. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Pobierz.

Olszewski E. (2011). „Polacy w Norwegii (1940-2010)”. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Piłat A. (2012). „Budda przyjmuje dolary. Obserwacja uczestnicząca w Centrum Hal Targowych Marywilska”. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Pobierz.

Spaleniak W. (2010). „Emigracja sezonowa polskich robotników rolnych do Niemiec (1919-1939)”. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica: Wydawnictwo Officina Simonidis.

Stasiewicz-Bieńkowska A. (2011) „Kształtowanie tożsamości etnicznej dzieci imigrantów szwedzkich w USA według Augustana Book Concern (1889-1962)”. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Stemplowski R. (red. nauk.) (2011). „Polacy, Rusini i Ukraińcy, Argentyńczycy. Osadnictwo w Misiones 1892-2009”. Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.

Szymańska-Matusiewicz G. (2012). „Dlaczego Wietnamczycy wyjeżdżają z Polski?”. Warszawa: Instytut Sobieskiego. Pobierz.

Termiński B. (2012). „Przesiedlenia inwestycyjne: nowa kategoria migracji przymusowych”. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie Oficyna Wydawnicza Łośgraf - Wiesław Łoś.

Trojanowska-Strzęboszewska M. (2011). „Trzy oblicza unijnych granic. Polityka granic zewnętrznych Unii Europejskiej”. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.

Winiarczyk-Raźniak A. (2012). „Migracje wewnętrzne ludności w polskich obszarach metropolitalnych u progu XXI wieku”. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Wysieńska K. (red.) (2012). „Sprzedawać, gotować, budować? Plany i strategie Chińczyków i Wietnamczyków w Polsce”. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Pobierz.

Wysieńska K. (2012). „Strategie ekonomiczne Chińczyków i Wietnamczyków - raport z wywiadów jakościowych”. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Pobierz.

Wysieńska K., Karpiński Z. (2012). „Ekonomia imigracji - imigranci na polskim rynku pracy”. Warszawa: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Pobierz.

Opublikowano w numerze: 36 / Czerwiec 2012