O polityce migracyjnej UE z perspektywy praw migrantów

Autor Publikacji: 
Janusz Balicki

W książce podjęto próbę odpowiedzi na dwa główne pytania: Jak przebiega rozwój polityki imigracyjnej i azylowej Unii Europejskiej w kontekście podstawowych praw imigrantów i uchodźców i czy można mówić o humanizacji tego rozwoju? Jakie wyzwania dla polityki imigracyjnej i azylowej dostrzega Kościół katolicki, analizując sytuację imigrantów i uchodźców na świecie i na ile odnoszą się one do polityki unijnej? Książka stanowi nie tylko znakomite kompendium wiedzy na ww. tematy, ale dodatkowo zachęca do lektury atrakcyjnym, przejrzystym i przystępnym ujęciem treści.

Janusz Balicki (2012). „Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej. Humanizacja polityki migracyjnej i azylowej”. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu  Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Opublikowano w numerze: 36 / Czerwiec 2012