Zagraj i zrozum migranta

O tym, jak wyglądają reguły rządzące funkcjonowaniem migranta zarobkowego w Rosji, można przekonać się dzięki grze „Rosja - kraj możliwości?”. Gra została stworzona przez grupę artystów i ekspertów z petersburskiego Antydyskryminacyjnego Centrum „Memoriał”.

W formie gry planszowej przedstawione zostały różne scenariusze losów migrantów zarobkowych przybywających do Rosji. Jak mówią twórcy gry, ma ona na celu umożliwienie postawienia się w sytuacji migranta. Ukazuje stojące przed nim dylematy, czyhające na niego zagrożenia i wyjaśnia reguły rządzące światem migrantów. W zamierzeniach autorów ma spełniać rolę edukacyjną na kilku płaszczyznach. Może być wykorzystana do zademonstrowania potencjalnym migrantom, na co powinni zwracać uwagę jadąc do Rosji i do czego mogą doprowadzić konkretne posunięcia. Ma pozwolić im odnaleźć się w labiryncie reguł, pułapek i biurokratycznych przeszkód. Autorzy chcieliby także unaocznić migrantom, że choć kroki podjęte zgodnie z prawem nie zawsze są najbardziej opłacalne z finansowego punktu widzenia, to jednak są zdecydowanie najbezpieczniejsze. Gra jest skierowana też do osób zawodowo zajmujących się migracjami i zwykłych ludzi. Ma im pomóc zrozumieć, z jakiego powodu migranci wchodzą w konflikt z prawem, np. podejmując się pracy nielegalnie. Ma pokazać, że nie zawsze jest to kwestia przemyślanego wyboru z ich strony, czasem decyduje przypadek.

Twórcy gry chcieliby, aby stała się ona swojego rodzaju dokumentem historycznym. Wyrażają też nadzieję, że będzie ona pomocna przy formułowaniu propozycji zmian narzędzi polityki migracyjnej. Bardzo ambitne cele, ale czy możliwe do osiągnięcia? Zależy które. W rosyjskiej prasie ukazuje się wiele, często tendencyjnych, materiałów o migrantach zarobkowych, które negatywnie wpływają na postrzeganie przybyszów przez opinię publiczną. Tego typu inicjatywa ma więc nikłe szanse zmienić nastawienie Rosjan do migrantów. Na pewno jest jednak godna uwagi jako interesujący sposób propagowania wiedzy o migracjach.                                          

ZB

Gra ma być rozpowszechniana bezpłatnie. Planszę można obejrzeć w Internecie.

Opublikowano w numerze: 36 / Czerwiec 2012 | Kategoria: Migracje w UE i na świecie