„Central and Eastern European Migration Review” 1/2012

Z przyjemnością informujemy, że ukazał się już pierwszy numer nowego czasopisma wydawanego przez Ośrodek Badań nad Migracjami poświeconego problemom migracyjnym w Europie Środkowej i Wschodniej „Central and Eastern European Migration Review”. Czasopismo jest publikowane w wolnym dostępie, a teksty można pobrać ze strony internetowej: www.ceemr.uw.edu.pl. Więcej w następnych numerach „BM”.

Opublikowano w numerze: 41 / Kwiecień 2013