Granice małżeństwa

Przed Sądem Najwyższym (SN) Stanów Zjednoczonych odbywają się właśnie przesłuchania stron w sprawie zgodności z konstytucją ustawy z 1996 r. o ochronie małżeństwa (DOMA - Defense of Marriage Act), która uniemożliwia władzom federalnym uznanie małżeństw par homoseksualnych. Orzeczenie SN będzie miało bardzo duże znaczenie dla kwestii migracji zagranicznych i wewnętrznych w USA.

Na podstawie DOMA amerykańskie służby imigracyjne odrzucają wnioski obywateli USA o legalizację  pobytu współmałżonków tej samej płci. Pary homoseksualne nie mogą także ubiegać się o zaniechanie ewentualnej deportacji jednego ze współmałżonków w oparciu o argument pozostawania w związku małżeńskim. Co kluczowe, powyższe kwestie dotyczą także osób, które pobrały się w jednym z 9 stanów, w których małżeństwa pomiędzy osobami tej samej płci są uznawane przez prawo. Obecnie nie można także wystąpić o tzw. wizę narzeczeńską dla partnera tej samej płci, która to wiza umożliwia cudzoziemcowi przyjazd do USA w celu wzięcia ślubu - nawet gdyby ten ślub miał się odbyć w stanie, w którym jest to możliwe. Prawo federalne, a ono reguluje w USA kwestie imigracyjne, stoi bowiem ponad prawem stanowym.

Nie mniejsze ograniczenia dotyczą związków małżeńskich osób tej samej płci w sytuacji, gdy małżonkowie postanawiają przenieść się do stanu, w którym ich związek nie jest prawnie uznawany. Po przekroczeniu takiej stanowej granicy małżonkowie są traktowani - w świetle przepisów - jako obcy sobie ludzie. Amerykańscy prawnicy sugerują, że w takich sytuacjach możliwe jest pozywanie władz stanowych o ograniczanie konstytucyjnego prawa do przemieszczania się - zmiana stanu zamieszkania wymuszałaby bowiem „zmianę” stanu cywilnego. Od powyższego scenariusza wydaje się jednak bardziej prawdopodobne, że mobilność wewnętrzna par i małżeństw homoseksualnych będzie odbywała się w drugą stronę - ze stanów, w których nie mają one żadnych praw, do tych, w których mogą się cieszyć pełnią przywilejów wynikających z bycia w formalnym związku. Niezależnie jednak od lokalnych jurysdykcji, duża część praw przysługujących współmałżonkom jest regulowana prawem federalnym. Nawet w stanach, które uznają małżeństwa par homoseksualnych, nie można więc obecnie mówić o równouprawnieniu. Orzeczenie SN w sprawie DOMA ma zapaść w czerwcu 2013 r.             

JN

Źródło: Human Rights Campaign, dokument sądu Najwyższego.

Opublikowano w numerze: 41 / Kwiecień 2013 | Kategoria: Migracje w UE i na świecie