Konferencje w Polsce

Białystok, 14-15.05.2013 r.: I Ogólnopolska Konferencja Transgraniczna „Prawno-ekonomiczne aspekty granicy wschodniej”. Organizator: Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland. 

Warszawa, 23-25.05.2013 r.: „Potencjał wdrożenia dokumentu ‘Polska polityka integracji cudzoziemców - założenia i wytyczne’ w m.st. Warszawa”. Organizator: Fundacja Rozwoju Oprócz Granic.

Warszawa, 27.05.2013 r.: „Polityka imigracyjna Polski - szanse, wyzwania, prognozy”. Organizator: Ośrodek Badań nad Migracjami UW.

Warszawa, 4.06.2013 r.: „Marginalizacja Polaków za granicą”. Organizatorzy: Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Senat RP.

Kraków, 7-9.06.2013 r.: „Children Migrants & Third Culture Kids. Roots and Routes”. Organizator: Uniwersytet Jagielloński.

Poznań, 13-14.06.2013 r.: „Europe at the Edge of Pluralism: Legal Ascpects of Diversity in Europe”. Organizator: Uniwersytet Helsiński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska Akademia Nauk.

Olsztyn, 20-21.06.2013 r.: „Status prawny cudzoziemca w prawie międzynarodowym”. Organizator: Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Ol-sztynie.

Wolin, 26-27.07.2013 r.: VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Dzieje ludów Morza Bałtyckiego „Migracje. Podróże w dziejach”. Organizator: Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kraków: 23-24.09.2013 r.: „Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych”. Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności w Krakowie, Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie.

Opublikowano w numerze: 41 / Kwiecień 2013