Miejsce, pamięć, migracje

Collegium Carolinum z Monachium razem z miastem Łodzią oferują 3-letnie stypendium doktoranckie na badania dotyczące Łodzi i jej historii. Collegium Carolinum zaprasza przede wszystkim kobiety, w ramach programu wsparcia równouprawnienia w nauce. Więcej informacji.

Opublikowano w numerze: 41 / Kwiecień 2013