Nowości wydawnicze

Cichy D. (2012). Ludzie w drodze: nauki teologiczne o migracjach i migrantach. Warszawa: Verbinum - Wydawnictwo Księży Werbistów.

Departament Polityki Migracyjnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (2012). Zapobieganie handlowi ludźmi w Polsce. Materiały do raportu za lata 2009-2011. Warszawa: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Pobierz.

Ganguli I. (2013). Scientific Brain Drain and Human Capital Formation After the End of the Soviet Union. CARIM-East Research Report. CMR Working Papers nr 62(120). Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW. Pobierz.

Hut P. (2012). Sytuacja starych imigrantów w Europie - na przykładzie uchodźców i przesiedleńców-repatriantów w Polsce i w Niemczech. Problemy polityki społecznej. Studia i dyskusje nr 18. Pobierz.

Klorek N., Kubin K. (red.) (2012). Innowacyjne rozwiązania w pracy z dziećmi cudzoziemskimi w systemie edukacji. Przykłady praktyczne. Warszawa: Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS). Pobierz.

Klorek N., Szulecka M. (2013). Migranckie instytucje ekonomiczne i ich wpływ na otoczenie. Przykład centrów handlowych w Wólce Kosowskiej. Raport z badań. „Ekspertyzy 2/2013”, Warszawa: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Pobierz.

Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej (2011). Praktyczne aspekty zmniejszania skali nielegalnej migracji w Polsce. Raport krajowy. Warszawa: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Pobierz.

Maksymowicz A. (2011). Emigracja z pogranicza Brandenburgii, Śląska
i Wielkopolski do Australii Południowej w latach 1838-1914. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Müller H.-P., Zielińska M. (2012). Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Migracje przymusowe w Europie. Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe.

Piekut A. (2013). Wysoko wykwalifikowani wewnątrzunijni migranci w Warszawie - w przestrzeni społecznej czy w transnarodowej przestrzeni przepływów? CMR Working Papers nr 63(121). Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW. Pobierz.

Piłat A. (2013). Badanie jakościowe liderów społeczności migrantów azjatyckich. Raport cząstkowy. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Pobierz.

Pudzianowska D. (2013). Naturalisation Procedures for Immigrants. Poland. Badia Fiesolana, San Domenico di Fiesole: EUDO Citizenship Observatory. Pobierz.

Segeš Frelak J., Bieniecki M. (2012). Czy wprowadzać mechanizmy integracyjne dla cudzoziemców pracujących w Polsce sezonowo? Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Pobierz.

Sieniow T. (red.) (2013). Nabywanie obywatelstwa polskiego. Lublin: Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa.

Thuy K. (2012). Ru. Warszawa: Drzewo Babel.

Wróbel J. (2012). Polonia chicagowska w dobie „Solidarności” 1980-1989. Łódź: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Opublikowano w numerze: 41 / Kwiecień 2013