Pukając do nieba bram

Jak wynika z raportu przygotowanego przez UNHCR, o 8 proc. w porównaniu do roku poprzedniego w 2012 r. wzrosła liczba osób ubiegających się o status uchodźcy. Raport obejmuje 44 kraje uprzemysłowione, w tym 38 państw europejskich. Polska wpisuje się w światowe trendy odnotowując największą liczbę wniosków w historii - 10 754, niemal 4 tys. więcej niż w 2011 r. Do wzrostu przyczyniły się głównie konflikty w Syrii i Afganistanie.

Ogólna liczba zarejestrowanych wniosków o azyl we wspomnianych 44 krajach szacowana jest na 479 300 i jest ona najwyższa od 2003 r. Na pierwszym miejscu wśród państw docelowych plasują się niezmiennie Stany Zjednoczone (83 400 wniosków, o 7 400 więcej niż w 2011 r.). Wśród krajów europejskich stawkę otwierają Niemcy (64 500 wniosków, wzrost o 41 proc.), za nimi jest Francja (54 900 wniosków, wzrost o 5 proc.) i Szwecja (43 900 wniosków, wzrost o 48 proc.). Równocześnie państwa południa Europy zanotowały o 27 proc. wniosków mniej (48 600), co stanowi jeden z najniższych poziomów w ostatnich 6 latach. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatruje się m.in. w stabilizacji sytuacji w północnej Afryce oraz w spadku ekonomicznej atrakcyjności tych krajów. Głównym państwem pochodzenia wnioskodawców były w Europie: Afganistan, Syria, Rosja, Pakistan i Serbia, a w USA: Chiny, Meksyk i El Salvador. Syria przesunęła się z piętnastego na drugie miejsce wśród krajów pochodzenia uchodźców (wzrost o 191 proc.), co należy przypisywać panującej tam wojnie domowej. Ponad milion Syryjczyków zdecydował się szukać schronienia w państwach ościennych, co może wskazywać m.in. na to, iż sytuację traktują jako tymczasową, myśląc o powrocie, gdy będzie to bezpieczne.

W Polsce - podobnie jak w poprzednich latach - najwięcej wniosków wpłynęło od obywateli Federacji Rosyjskiej (głównie deklarujących narodowość czeczeńską) - 6 084 oraz Gruzji - 3 234. Liczbę 100 przekroczyli jeszcze obywatele Armenii (413), Kazachstanu (121), Syrii (107), Afganistanu (103) oraz Egiptu (102). Przez wielu Polska nie jest traktowana jako państwo docelowe. O ¼ wzrosła liczba wniosków rozpatrywanych w związku z przejęciem odpowiedzialności na podstawie Konwencji Dublińskiej. Zwiększyła się również liczba umorzonych postępowań (ok. 78 proc.), gdyż większość cudzoziemców po złożeniu wniosku migruje do innych państw UE lub obszaru Schengen.

KM

Źródło: UNHCR, Europejska Sieć Migracyjna.

Opublikowano w numerze: 41 / Kwiecień 2013 | Kategoria: Imigranci w Polsce