Sprawy migrantów priorytetem RPO

W związku z 25-leciem działalności Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) powstała nowa odsłona strony internetowej tego urzędu. Migranci, oprócz osób starszych i niepełnosprawnych, są na niej wymienieni jako jedna z grup priorytetowych dla Rzecznika. Na stronie znajduje się specjalna zakładka poświęcona działalności Komisji Ekspertów ds. Migrantów przy RPO.

Opublikowano w numerze: 41 / Kwiecień 2013