W Senacie RP o marginalizacji Polaków za granicą

W związku z obchodami 20-lecia istnienia Ośrodek Badań nad Migracjami UW wraz z senacką Komisją Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą organizuje 4 czerwca 2013 r. konferencję zatytułowaną „Marginalizacja Polaków za granicą”. Członkowie Komisji, paneliści - dr Michał Garapich (University of Roehampton), dr Magdalena Mostowska (Uniwersytet Warszawski), dr Magdalena Lesińska (Uniwersytet Warszawski), przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz zaproszeni goście dyskutować będą na temat różnych wymiarów i sposobów przeciwdziałania marginalizacji Polaków przebywających poza granicami kraju.

Opublikowano w numerze: 41 / Kwiecień 2013