„Masz wiadomość”


Beck i Beck-Gernsheim wracają po sukcesie swojej książki „Das ganz normale Chaos der Liege”, która stała się światowym bestsellerem, do tematyki bliskich związków i ich zmieniającej się natury w czasach globalizacji. Wprowadzają w niej pojęcie „rodziny światowej”, pokazując, jak niewiarygodnie zmieniły się relacje rodzinne, które w przeważającej mierze utrzymywane są dzisiaj za pośrednictwem nowych mediów. Niegdyś rodzina była definiowana przez pryzmat miejsca - gospodarstwa domowego - i wzajemnej bliskości swoich członków. Obecnie, jak mówią socjologowie, musimy dokonać redefinicji tej koncepcji: rodzina wcale bowiem nie przestaje być rodziną, nawet jeśli komunikację bezpośrednią zastępują czaty, Skype, Facebook, a jej członkowie są rozsiani po całym świecie. Dziadkowie z Grecji mejlujący z wnukami znajdującymi się w Wielkiej Brytanii; małżeństwa pracujące w różnych miejscowościach, a nawet krajach, które utrzymują kontakty przez większość czasu wyłącznie przez telefon komórkowy; związki osób z różnych krajów, narodowości i ras; a nawet adopcja dzieci z innych regionów świata - to są nowe oblicza rodziny, którym znaczna część społeczeństwa musi stawiać czoła.

W swej nowej książce Autorzy otwierają horyzont na globalny chaos miłości, z wszelkiego rodzaju związkami na odległość: parami dwunarodowymi, migrantami zarobkowymi i matrymonialnymi, matkami zastępczymi, a także zwykłymi dramatami związków miłosnych utrzymywanych przez Skype’a. Dokonują analizy tego, co nazywają „rodzinami światowymi”: związków miłosnych i krewniaczych między ludźmi żyjącymi w różnych krajach, a nawet na różnych kontynentach, względnie pochodzącymi z różnych krajów czy kontynentów. Takie związki mogą przyjmować rozmaite formy i powstawać z najróżniejszych powodów. Wszystkie odmiany rodzin światowych mają jedną cechę wspólną: stanowią przestrzeń, w której dosłownie ucieleśniają się różnice zglobalizowanego świata. Światowe społeczeństwo wprowadza do światowych rodzin sprzeczne rzeczy naraz: niepokój, zaburzenie, zaskoczenie, pożądanie, radość, załamanie i nienawiść.

Beck U., Beck-Gernsheim E. (2013). Miłość na odległość. Modele życia w epoce globalnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Opublikowano w numerze: 45 / Grudzień 2013