Liczba migrantów „bez papierów” w USA rośnie?

We wrześniu br. amerykański ośrodek badawczy Pew ogłosił raport dotyczący napływu do USA nieuprawnionych do pobytu cudzoziemców* (ang. unauthorized). Publikacja dostarcza kilku ciekawych informacji. Po pierwsze, w ciągu ostatnich pięciu lat spadł odsetek imigrantów nieudokumentowanych w USA. Było to spowodowane głównie tym, że liczba imigrantów posiadających zezwolenie na pobyt znacząco wzrosła. Po drugie, przybysze nieposiadający wymaganych zezwoleń na pobyt są bardziej niż w przeszłości rozproszeni na terytorium Stanów Zjednoczonych. O ile w latach 1980. szacowano, że 80 proc. takich imigrantów zamieszkuje jedynie 6 z 50 stanów Ameryki, o tyle w 2013 r. mówi się, że te sześć stanów skupia już tylko 60 proc. nieudokumentowanych migrantów. Stany najliczniej zamieszkiwane przez imigrantów nieuprawnionych do pobytu w USA to: Kalifornia, Floryda, Illinois, New Jersey, Nowy Jork i Teksas. Po trzecie, liczba cudzoziemców „bez papierów” w czasie recesji w USA między 2008 a 2009 r. zmalała o 900 tys.

Począwszy od 2009 r. liczba sans papiers w USA być może ponownie zaczęła rosnąć, ale ze względu na zastosowaną metodę zbierania danych trudno stwierdzić to z pewnością. Prawdopodobny jej wzrost dziwi zwłaszcza dlatego, że amerykańskie granice są z roku na rok coraz skuteczniej kontrolowane. W 2012 r. pilnowało ich o blisko 4 tys. funkcjonariuszy straży granicznej (Border Patrol) więcej niż w 2008 r. Wydatki na kontrole graniczne wzrosły prawie o 1,3 miliarda dolarów. Na granicy z Meksykiem postawiono nie tylko ogromną zaporę, ale i wykorzystuje się nowoczesne technologie, takie jak czujniki elektroniczne, lunety noktowizyjne, systemy zdalnego nadzoru wideo, urządzenia podsłuchowe i samoloty bezzałogowe. Natomiast na północy straż graniczna ściśle współpracuje z kanadyjską. Amerykańskie władze kontrolują nie tylko granice. Patrole graniczne dokonują zatrzymań również w głębi amerykańskiego terytorium.

Wykres 1. Szacowana liczba imigrantów nieuprawnionych do pobytu w USA (w mln) w latach 1995-2012

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.pewhispanic.org.

Niektóre spośród działań władz amerykańskich wywołują protesty organizacji pozarządowych. Piętnowane są m.in. bezpodstawne zatrzymania kierowców o latynoskim typie urody. Na przykład, w stanie Waszyngton organizacja Northwest Immigrant Rights Project będzie przez półtora roku sprawdzać kartoteki dotyczące zatrzymań przeprowadzonych przez straż graniczną, by zweryfikować, czy nie doszło do tzw. profilowania etnicznego lub rasowego.            

AR

* Passel J. S., Cohn D., Gonzalez-Barrera A. (2013), Population Decline of Unauthorized Immigrants Stalls, May Have Reversed, Pew Hispanic Center.

Opublikowano w numerze: 45 / Grudzień 2013 | Kategoria: Migracje w UE i na świecie