Nowości wydawnicze

Beck U., Beck-Gernsheim E. (2013). Miłość na odległość. Modele życia w epoce globalnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Buchowski M., Schmidt J. (2012). Imigranci: między izolacją a integracją. Poznań: Komitet Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo Nauka i Innowacje.

Budyta-Budzyńska M. (2013). Strategie adaptacyjne Polaków w czasie islandzkiego kryzysu finansowego 2008-2010. Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW. Pobierz.

Ciara M. (2013). Praktyka zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.

Fiń A., Legut A., Nowak W., Nowosielski M., Schöll-Mazurek K. (2013). Polityka polonijna w ocenie jej wykonawców i adresatów. Poznań: Instytut Zachodni. Pobierz.

Jaźwińska E. (red.) (2013). Kariery i mobilność społeczno-zawodowa migrantów poakcesyjnych. Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW. Pobierz.

Klaus W. (red.) (2013). Różni, ale równi. Prawo a równe traktowanie cudzoziemców w Polsce. Warszawa: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Pobierz.

Krzyżowski Ł. (2013). Polscy migranci i ich starzejący się rodzice. Transnarodowy system opieki międzygeneracyjnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Lesińska M., Okólski M. (red.) (2013). Współczesne polskie migracje: strategie - skutki społeczne - reakcja państwa. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Lewicki P. (2012). Czynniki determinujące migrację zarobkową Polaków do krajów Unii Europejskiej w latach 2005-2012. Raport z badań. Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.

Modrzejewski A. K. (2012). Political participation of foreigners as an instrument of integration in the Republic of Poland, the Federal Republic of Germany and the United Kingdom. Białystok: Temida 2 - Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Piekutowska A. (2012). Labour immigration in the European Union. Warsaw: Oficyna Wydawnicza Aspra.

Strama A., Pilaszek A. (2013). Niewidzialni. Bezpaństwowcy w Polsce. Kraków: Centrum Pomocy Prawnej im. H. Nieć. Pobierz.

Wagner M., Fiałkowska K., Piechowska M., Łukowski W. (2013). Deutsches Waschpulver und polnische Wirtschaft: Die Lebenswelt polnischer Saisonarbeiter. Ethnographische Beobachtungen: Transcript Verlag. Pobierz.

Wenerski Ł., Kaźmierkiewicz P. (2013). Krajobraz pogranicza. Perspektywy i doświadczenia funkcjonowania małego ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Pobierz.

Opublikowano w numerze: 45 / Grudzień 2013