Bezpłatna etnologia dla uchodźców

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza cudzoziemców na bezpłatne studia dzienne. Więcej informacji: www.info-migrator.pl/pl-oglosz
enia.htm?id=10884.

Opublikowano w numerze: 47 / Kwiecień 2014