Białostockie Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu

Inicjatywy mające na celu wsparcie studentów zagranicznych w procesie adaptacji w Polsce już od jakiegoś czasu realizowane są w niektórych większych ośrodkach akademickich. Ostatnio do miast zachęcających studentów do podjęcia nauki na ich terenie dołączył Białystok. Fundacja Okno na Wschód rozpoczęła realizację projektu „Kierunek - adaptacja - wsparcie dla studentów białostockich uczelni z państw byłego ZSRR nie będących państwami członkowskimi UE”. Głównym działaniem jest prowadzenie punktu informacyjnego dla kandydatów na studia.

W ramach projektu studentom obcokrajowcom będą oferowane bezpłatne kursy języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania. Uruchomiono także portal: www.studyinbialystok.pl.

Opublikowano w numerze: 47 / Kwiecień 2014