Ekspertyzy Komitetu Badań nad Migracjami PAN

Zachęcamy do zapoznania się z ekspertyzami Komitetu Badań nad Migracjami PAN zamieszczonymi na stronie internetowej KBnM PAN: www.kbnm.pan.pl/raporty-i-ekspertyzy-komitetu.

  • Grzymała-Kazłowska A., Grzymała-Moszczyńska H. (2013). Repatrianci z Kazachstanu. Charakterystyka i główne problemy adaptacyjne. Pobierz.
  • Brzozowski J., Kaczmarczyk P. (2014). Konsekwencje migracji poakcesyjnych z Polski dla kompetencji zawodowych i kulturowych polskiego społeczeństwa. Pobierz.
  • Jończy R. (2014). Ekonomiczno-społeczne skutki współczesnych migracji w wymiarze regionalnym - na przykładzie regionu opolskiego. Pobierz.
  • Slany K., Ślusarczyk M., Krzyżowski Ł. (2014). Wpływ współczesnych migracji Polaków na przemiany więzi społecznych, relacje w rodzinie i relacje międzygeneracyjne. Pobierz.
Opublikowano w numerze: 47 / Kwiecień 2014