Instytut Dialogu Międzykulturowego

Od 2009 r. w Krakowie działa Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II. Jego zadaniem jest m.in. promowanie dialogu między religiami i kulturami. W czerwcu br. Instytut zorganizował konferencję pt. „Chrześcijaństwo, judaizm, islam - sztuka dialogu w koncepcji Jana Pawła II”, stanowiącej podsumowanie pontyfikatu Jana Pawła II z perspektywy działań na rzecz dialogu międzyreligijnego.

Opublikowano w numerze: 47 / Kwiecień 2014