Kompleksowo przeciw uprzedzeniom

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (SIP) rozpoczęło realizację nowego projektu pt.  „Równi i bezpieczni” w ramach programu Obywatele dla Demokracji,  finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wdrażanego przez Fundację im. Stefana Batorego. Pracownicy SIP będą udzielali porad prawnych osobom narażonym na przestępstwa motywowane uprzedzeniami m.in. ze względu na etniczność i narodowość, a także będą prowadzili działalność rzeczniczą w tym zakresie.

Opublikowano w numerze: 47 / Kwiecień 2014