Konferencje w Polsce

Warszawa, 25.06.2014 r.: „Kierunki i ewolucja systemu zabezpieczenia społecznego cudzoziemców w świetle zobowiązań międzynarodowych w zakresie polityki społecznej”. Organizator: Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce.

Warszawa, 9.07. 2014 r.: „The American Way of Border Control and Immigration Reform Politics” - wykład prof. Reya Koslowskiego. Organizatorzy: Ośrodek Badań nad Migracjami UW, German Marshall Fund of the United States.  

Poznań, 20-21.11.2014 r.:  „Wschodnie i zachodnie emigracyjne szlaki Polaków. Ślady polonijnej obecności w kulturach świata - dziedzictwo duchowe: kulturowe i cywilizacyjne”. Organizator: Instytut Wschodni UAM.

Opublikowano w numerze: 47 / Kwiecień 2014