Kumam po polsku

Fundacja Rozwoju Oprócz Granic uruchomiła specjalną stronę internetową www.kumampopolsku.pl z ofertą kursów języka polskiego oraz angielskiego dla cudzoziemców. Koszt jednego semestru wynosi 400 zł. Oprócz lekcji języka Fundacja organizuje spotkania z osobami, dla których polski jest językiem ojczystym (np. klub filmowy, klub książki, spotkania poza salą lekcyjną, imprezy) oraz oferuje dodatkowe kompleksowe wsparcie w zakresie spraw związanych z pobytem
w Polsce.

Opublikowano w numerze: 47 / Kwiecień 2014