Migranckie Centrum Wsparcia

Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej zaprasza do prowadzonego przez siebie Migranckiego Centrum Wsparcia (MCW). Oferta Centrum obejmuje konsultacje, szkolenia, staże, warsztaty oraz wydarzenia integracyjne. W Centrum można m.in. uzyskać pomoc tłumacza
w kontaktach z polskimi urzędami czy wziąć udział w kursie języka polskiego.  Więcej.

Opublikowano w numerze: 47 / Kwiecień 2014