Młodzi o migracjach

W dniu 28.05.2014 r. odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Problematyka migracji - nowoczesny wymiar i trendy” organizowana przez Doktoranckie Koło Nauk Społecznych działające na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas konferencji przedstawiono 25 referatów w trzech panelach: politycznym, społecznym i prawnym.

Opublikowano w numerze: 47 / Kwiecień 2014