Polonijne abecadło

Od Albanii po Zimbabwe, od cmentarzy po portale internetowe, od roku 1408 (sic!) po dziś dzień - GUS zainicjował budowę bazy organizacji i instytucji polskich i polonijnych za granicą. Zestawienie obejmuje najważniejsze dane dotyczące ponad 3 tys. instytucji polskich i polonijnych o różnym charakterze, ale też innych zinstytucjonalizowanych form działalności polskiej diaspory (media, cmentarze, polskie antykwariaty). Główny Urząd Statystyczny zachęca do uzupełniania listy: www.stat.gov.pl/gus/5840_15594_PLK_HTML.htm.

Opublikowano w numerze: 47 / Kwiecień 2014