Polska. Tu mieszkam

Ruszyła kampania informacyjna prowadzona przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, której jednym z celów jest przybliżenie przepisów nowej ustawy o cudzoziemcach (weszła w życie 1 maja 2014 r. ). W ramach kampanii został uruchomiony portal informacyjny poświęcony nowemu prawu imigracyjnemu: www.cudzoziemcy.gov.pl.

Opublikowano w numerze: 47 / Kwiecień 2014