Portal dla studentów zagranicznych

Cudzoziemcy rozważający rozpoczęcie studiów w Polsce od niedawna mają możliwość znalezienia wielu potrzebnych im do podjęcia decyzji informacji na portalu prowadzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Go Poland!”: www.go-poland.pl. Strona jest dostępna w kilku językach: angielskim, chińskim, portugalskim, rosyjskim i ukraińskim.

Opublikowano w numerze: 47 / Kwiecień 2014