Wycieczki krajoznawcze dla dzieci cudzoziemskich

Dzieci cudzoziemców korzystających z pomocy socjalnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców mają okazję wziąć udział w wycieczkach do ciekawych, turystycznych miejsc na terenie Polski. Oprócz tego otrzymają także pakiety edukacyjne dostosowane do ich wieku. Wszystko to w ramach programu „Wsparcie edukacyjne dla dzieci cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców.

Opublikowano w numerze: 47 / Kwiecień 2014