Imigranci w akcji – „Aktywnie +legalnie”

Fundacja dla Somalii koordynuje komple-ksowy projekt integracyjny pod nazwą „Immigrants in action”. W ramach działań pomocowych i integracyjnych skierowanych do obywateli państw trzecich prowadzona jest ka-mpania „Aktywnie + legalnie”, której celem jest promowanie legalnego zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Może temu sprzyjać współpraca z pracodawcami zatrudniającymi lub chcącymi zatrudnić cudzoziemców oraz promocja legalnego zatrudnienia wśród cudzoziemców. Jak wynika z doświadczenia bohaterów kampanii, w Polsce można pracować zgodnie z prawem i zgodnie z kwalifikacjami. Można też zatrudniać migrantów na stanowiskach odpowiadających kwalifikacjom cudzoziemców, z poszanowaniem prawa, czego przykłady chcą promować autorzy zainicjowanej właśnie kampanii „Aktywnie + legalnie”.

Opublikowano w numerze: 49 / Październik 2014