FAMI coraz bliżej

W grudniu 2014 r. w ramach międzyresortowego Zespołu do Spraw Migracji została powołana Grupa robocza ds. finansowania działań określonych w planie wdrażania dla dokumentu „Polityka migracyjna Polski - stan obecny i postulowane działania” poprzez środki Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI). Celem prac grupy będzie zapewnienie właściwego przepływu informacji i koordynacji w odniesieniu do realizowania i finansowania działań określonych w planie wdrażania.

Opublikowano w numerze: 50 / Grudzień 2014