Szczyty unijne w sprawie uchodźców i ich główne postanowienia

Szczyt, miejsce i data Najważniejsze postanowienia
Szczyt Rady Europejskiej, Bruksela,
19-20 marca 2015 r.
 • migracją należy się „odpowiednio zająć”, przede wszystkim wdrożyć działania uzgodnione na szczycie
 • w czerwcu 2014 r.,
 • należy wzmocnić operację „Tryton” prowadzoną przez Frontex na Morzu Śródziemnym,
 • należy zwiększyć wsparcie dla państw pochodzenia i tranzytu.
Nadzwyczajny szczyt Rady Europejskiej, Bruksela, 23 kwietnia 2015 r. Uzgodniono cztery priorytetowe obszary działania:
 • walkę z przemytnikami (m.in. przygotowanie planu przechwytywania i niszczenia statków przemytników),
 • zwiększenie obecności na morzu (m.in. potrojenie zasobów operacji granicznej „Tryton” oraz poszerzenie jej możliwości działania),
 • zapobieganie nielegalnym przepływom migracyjnym (m.in. wzmocnienie współpracy z państwami pochodzenia i tranzytu oraz wprowadzenie nowego programu powrotów),
 • wzmocnienie solidarności i odpowiedzialności (m.in. uruchomienie pilotażowego programu przesiedleń).

Szczyt Rady Europejskiej, Bruksela, 25-26 czerwca 2015 r.

 • relokacja 40 tys. „potencjalnych azylantów” z Włoch i Grecji oraz przesiedlenie 20 tys. uchodźców;
 • przyspieszenie negocjacji readmisyjnych z państwami pochodzenia i tranzytu,
 • zwiększenie uprawnień Frontexu, by pomógł on w organizowaniu powrotów nieudokumentowanych migrantów.

Nieformalne posiedzenie szefów państw i rządów, Bruksela, 23 września 2015 r.

 • pomoc dla Libanu, Jordanii i Turcji w rozwiązaniu kryzysu związanego z uchodźcami syryjskimi,
 • zacieśnianie współpracy z Turcją,
 • 1 mld euro na rzecz UNHCR oraz Światowego Programu Żywnościowego
 • zwiększenie środków finansowych na eliminowanie pierwotnych przyczyn w samej Afryce,
 • pierwsza wzmianka o tworzeniu tzw. hot spotów.
Szczyt Rady Europejskiej, Bruksela,
15 października 2015 r.
 • dalsze zacieśnianie współpracy z krajami pochodzenia i tranzytu, a w szczególności z Turcją,
 • wzmocnienie ochrony granic zewnętrznych UE poprzez wykorzystanie zintegrowanego systemu zarządzania granicami wykraczającego poza mandat Frontexu,
 • oddelegowanie do Grecji i Włoch większej liczby funkcjonariuszy straży granicznej.
Nieformalny szczyt szefów państw i rządów, w tym państw afrykańskich, Valletta, 12 listopada 2015 r.
 • zacieśnienie współpracy z państwami trzecimi, w tym z Turcją,
 • decyzje o relokacji,
 • utworzenie hot spotów w Grecji i we Włoszech oraz wzmocnienie Frontexu i Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO),
 • skuteczniejsze kontrolowanie zewnętrznych granic UE.
Szczyt przywódców państw UE oraz Turcji, Bruksela, 29 listopada 2015 r.
 • ożywienie procesu akcesyjnego Turcji w zamian za „istotny krok w stronę konkretnych zmian, jeśli chodzi o hamowanie napływu migrantów przybywających do UE przez Turcję”,
 • wzmocnienie dialogu między UE a Turcją m.in. dzięki szczytom organizowanym dwa razy do roku,
 • 3 mld euro wsparcia dla Turcji na pokrycie wydatków związanych z opieką nad syryjskimi uchodźcami.
Posiedzenie Rady Europejskiej,
Bruksela, 17-18 grudnia 2015 r.

Przyspieszenie realizacji strategii RE i odzyskanie kontroli nad granicami zewnętrznymi poprzez m.in.:

 • zapewnienie systematycznych kontroli bezpieczeństwa na granicach zewnętrznych przy wykorzystaniu odpowiednich baz danych oraz przeciwdziałanie fałszowaniu dokumentów,
 • ustanowienie niezbędnych zdolności recepcyjnych hot spotów, uzgodnienie harmonogramu uzyskiwania operacyjności przez kolejne hot spoty, zapewnienie Frontexowi i EASO niezbędnej wiedzy fachowej i sprzętu,
 • Zapewnienie, by identyfikacja, rejestracja i pobieranie odcisków palców przebiegały w sposób systematyczny i kompletny oraz hamowanie nieuregulowanych przepływów wtórnych,
 • wykonywanie decyzji w sprawie relokacji oraz rozważenie, czy nie zwiększyć liczby państw beneficjentów,
 • powzięcie środków zapewniających faktyczny powrót i readmisję,
 • wzmocnienie środków walki z przemytem i handlem ludźmi,
 • zapewnienie realizacji ustaleń m.in. ze szczytu w Valletcie i porozumienia UE-Turcja,
 • kontynuacja realizacji programu przesiedleń, 
 • dalsze monitorowanie szlaków migracyjnych

 

Opublikowano w numerze: 53 / Grudzień 2015 | Kategoria: Artykuły