Uczestnicy debaty

Prowadzący: Paweł Kaczmarczyk [PK] (Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego) oraz Monika Szulecka [MSz] (redakcja „Biuletynu Migracyjnego”, Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk).

Maciej Duszczyk [MD]
Przedstawiciel Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert od spraw polityki migracyjnej, współpracownik Programu Rozwoju Narodów Zjednoczonych, Komisji Europejskiej, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji.

Witold Klaus [WK]
Adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, prawnik i kryminolog, prezes Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.

Marek Okólski [MO]
Dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, profesor nauk ekonomicznych, specjalizuje się w badaniach demograficznych i tematyce migracyjnej.

Konrad Pędziwiatr [KP]
Adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, socjolog, współpracownik Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się w problematyce islamu w Polsce i Europie. 

Witold Repetowicz [WR]
Współtwórca portalu Defence24.pl, specjalista od spraw Bliskiego Wschodu, publicysta m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polski Zbrojnej”, „Tygodnika Powszechnego”.

Kacper Rękawek [KR]
Ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, specjalista ds. terroryzmu międzynarodowego.

Irena Rzeplińska [IRz]
Zastępca Dyrektora w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, prawnik i kryminolog, profesor nauk prawnych, współzałożycielka Programu Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów Helsińskiej Fundacją Praw Człowieka.

Opublikowano w numerze: 53 / Grudzień 2015 | Kategoria: Artykuły