Szanowni Czytelnicy,

Zapraszamy do lektury Dodatku Specjalnego do „Biuletynu Migracyjnego” w całości poświęconego kształtowaniu polityki migracyjnej Polski, w tym polityki integracyjnej. Znajdą w nim Państwo przede wszystkim wywiad, którego udzielił Piotr Stachańczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, i Monika Prus, Dyrektor Departamentu Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wskazując scenariusz rozwoju polityki migracyjnej. Zachęcamy również do zapoznania się z dwoma artykułami. Jeden z nich dotyczy selekcji imigrantów ze względu na ich kraj pochodzenia. W drugim zaś przedstawiona została idea działania Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji, koordynowanej przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji (IOM) w partnerstwie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, i rekomendacje dla polityki migracyjnej Polski, będące efektem prac w ramach Platformy.

Opublikowano w numerze specjalnym: Dodatek: / 38 Październik 2012