Inne

Przeciw rasizmowi w Warszawie

Po ataku na czarnoskórego studenta Collegium Civitas, rektor i studenci tej uczelni wystosowali list otwarty do prezydent Warszawy i komendanta stołecznego policji. Każdy może wyrazić poparcie dla tego listu na stronie: http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=4073.

Redakcja „BM” solidaryzuje się z tą inicjatywą.

Piłkarze przeciwko rasizmowi

Stowarzyszenie „Nigdy Więcej” było współgospodarzem konferencji UEFA pod hasłem „Zjednoczeni przeciwko rasizmowi”. Odbyła się ona w Warszawie w dniach 3-4 marca 2009 r. Na zdjęciu: reprezentant Polski Roger Guerreiro wspiera kampanię „Wykopmy rasizm ze stadionów”.

Fot. Stowarzyszenie
Fot. Stowarzyszenie "Nigdy więcej"

RPO a ubóstwo imigrantów

15 maja 2009 r. w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie konsultacyjne poświęcone problemom ubóstwa wśród migrantów i uchodźców. Było ono częścią prac przygotowawczych nad Ogólnopolską Strategią Walki z Ubóstwem. Odbyło się dzięki zaproszeniu dr. Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, oraz prof. Juliana Auleytnera, Doradcy Rzecznika ds. Walki z Ubóstwem.

Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego

We wszystkich krajach Unii Europejskiej rok 2008 był obchodzony jako Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego. Jednym z elementów obchodów było wyjście z debatą na temat wielokulturowości poza tradycyjne miejsca dyskusji o stosunkach międzykulturowych, czyli do miejsc pracy, centrów rozrywki, szkół, na ulice. W Polsce wydarzenia Roku Dialogu Międzykulturowego zostały podsumowane podczas konferencji zorganizowanej przez Narodowe Centrum Kultury w dniach 19-20 lutego 2009 r. Więcej: http://dialog2008.pl.

Studium Podyplomowe na UW „Integracja imigrantów”

W kwietniu br. Ośrodek Badań nad Migracjami we współpracy z Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego uruchomił Studia Podyplomowe „Migracje międzynarodowe: integracja imigrantów - doświadczenia międzynarodowe i wyzwania dla Polski”. Są one dofinansowywane ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

Poradnik antydyskryminacyjny

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej uruchomiło stronę internetową dla ofiar dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne, narodowość, rasę lub kolor skóry: http://poradnik.interwencjaprawna.pl/index_pa.htm.

Specjalny numer „Polityki Społecznej”

Pod koniec zeszłego roku ukazał się numer specjalny „Polityki Społecznej” w całości poświęcony migracjom i ich wpływowi na system zabezpieczenia społecznego. Link do spisu treści i abstraktów artykułów: http://politykaspoleczna.ipiss.com.pl/11_12-2008.html.

IOM - raport migracyjny 2008

Zarządzanie mobilnością zawodową w stale zmieniającej się gospodarce światowej to tematyka najnowszego raportu Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM). Autorzy raportu „World Migration 2008”, Gervais Appave i Ryszard Cholewiński podkreślają, że mobilność zawodowa staje się życiową koniecznością, a priorytetem wszystkich państw i światowej gospodarki jako takiej powinno być opracowanie i wdrożenie elastycznej i otwartej polityki migracyjnej, która sprosta potrzebom ich rynków pracy. Tekst raportu: http://www.iom.int/jahia/Jahia/cache/offonce/pid/1674?entryId=20275.

Integracja imigrantów w sieci

Ruszył portal internetowy poświęcony kwestii integracji imigrantów w Europie, przeznaczony głównie dla decydentów politycznych oraz praktyków tak sektora rządowego, jak i pozarządowego. Link do strony: www.integration.eu.

Portal pracy dla cudzoziemców

Powstała strona internetowa dla cudzoziemców poszukujących pracy w Polsce oraz dla pracodawców. Więcej: kultilink.pl.

Opublikowano w numerze: 22 / Maj 2009