Migracja zarobkowa po rozszerzeniu UE

Nakładem wydawnictwa Ashgate ukazała się książka „EU Labour Migration Since Enlargement. Trends, Impacts and Policies” pod redakcją B. Galgóczi, J. Leschke i A. Watta. Zawiera ona artykuł Agnieszki Fihel i Marka Okólskiego „Dimensions and Effects of Labour Migration to EU Countries: the Case of Poland”.

Więcej informacji o publikacji: http://www.migracje.uw.edu.pl/news/627/.

Opublikowano w numerze: 22 / Maj 2009