Nowe publikacje

1. Biernat S., Dudzik S. (red.), „Przepływ osób i świadczenie usług w Unii Europejskiej: nowe zjawiska i tendencje”, Warszawa 2009.

2. Bryk D., Rożnowski B., Zięba M. (red.), „Migracja zarobkowa do Włoch. Próba podejścia interdyscyplinarnego”, Lublin 2008.

3. Dąbrowski P., „Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz z orzecznictwem (art. 1-104)”, Warszawa 2008. Link do publikacji: http://www.migracje.uw.edu.pl/publ/616/.

4. Firlit-Fesnak G. (red.), „W poszukiwaniu bezpiecznej przystani. Cudzoziemcy z Czeczenii w Polsce”, Warszawa 2008.

5. Firlit-Fesnak G., Łotocki Ł. (red.), „Czym chata bogata... Pomoc dla cudzoziemców poszukujących ochrony w Polsce w świetle badań społeczności i instytucji lokalnych”, Warszawa 2008.

6. Hut P., „Doświadczenia życiowe przed przybyciem do Polski osób ubiegających się o status uchodźcy”, Warszawa 2009.

7. Jagielski J., Pudzianowska D., „Ustawa o Karcie Polaka. Komentarz”, Warszawa 2009.

8. Jasińska-Kania A., Staszyńska K. (red.), „Diagnoza postaw młodzieży województwa podlaskiego wobec odmienności kulturowej”, Białystok 2009.

9. Marek E., „Praca Polaków w Niemczech: półtora wieku emigracji zarobkowej”, Warszawa 2008.

10. Slany K. (red.), „Migracje kobiet: perspektywa wielowymiarowa”, Kraków 2008.

11. Wolfeil N., „Student Mobility from New to Old Member States in the European Union - Changing Patterns after 1st of May 2004?”, Warszawa 2008. http://www.migracje.uw.edu.pl/publ/617/.

12. Wróbel I., „Wspólnotowe prawo imigracyjne”, Warszawa 2008.

13. Zwolski M. (red.), „Exodus. Deportacje i migracje (wątek wschodni). Stan i perspektywy badań”, Warszawa 2008.

Opublikowano w numerze: 22 / Maj 2009