Indeks Polityki Integracji Migrantów (MIPEX)

17 maja  br. Instytut Spraw Publicznych oraz British Council zorganizowały seminarium dotyczące najnowszego raportu MIPEX. Celem spotkania była prezentacja i omówienie  jego wniosków dla Polski. Raport jest do pobrania w polskiej wersji językowej: http://www.mipex.eu/poland. Link do całego raportu w języku angielskim: http://www.mipex.eu.

Opublikowano w numerze: 29 / Maj 2011