Konferencja OBM UW: Wyzwania metodologiczne w badaniach nad migracjami

 

Nieczęsto można posłuchać, jak różnice w amerykańskim i europejskim podejściu do badań nad migracjami postrzegają tak wybitni, światowi badacze jak prof. Douglas Massey (Princeton University) oraz prof. Rinus Penninx (University of Amsterdam). Rzadko też jest okazja do spotkania środowiska naukowego zajmującego się mobilnością z przedstawicielami Komitetu Badań nad Migracjami Ludności i Polonią przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Oba te wydarzenia odbyły się w dniach 24-25 marca br. podczas konferencji naukowej, zorganizowanej przez Ośrodek Badań nad Migracjami UW.

W czasie dwóch dni konferencji dyskutowano głównie nad wyzwaniami stojącymi przed współczesnymi badaczami. Odbyło się 10 sesji tematycznych dotyczących prawnych, socjologicznych, demograficznych oraz ekonomicznych aspektów mobilności. Jedna z sesji została poświęcona nagrodzonej niedawno przez tygodnik „Polityka”, najnowszej książce prof. Dariusza Stoli „Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949-1989” (zob. s. 12).

Konferencja podsumowywała także wyniki projektu „Mobilność i migracje w dobie transformacji - wyzwania metodologiczne”, realizowanego w okresie sierpień 2008 r. - kwiecień 2011 r. przez Ośrodek Badań nad Migracjami UW oraz Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Główny Urząd Statystyczny, Institute for Labor and Market Research - FAFO (Norwegia) oraz Center for Immigration Research at the Reykjavik Academy - CIRRA (Islandia).

Projekt oraz konferencja były finansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wkrótce ukaże się dodatek specjalny do „Biuletynu Migracyjnego” podsumowujący to wydarzenie.

Opublikowano w numerze: 29 / Maj 2011