Konferencje migracyjne w Polsce

Warszawa, 3.06.2011 r.: „10 lat Urzędu do Spraw Cudzoziemców”. Organizator: Urząd do Spraw Cudzoziemców, MSWiA.

Warszawa, 8.06.2011 r.: „Dwa lata Partnerstwa Wschodniego - rezultaty
i perspektywy”. Organizatorzy: Fundacja im. Stefana Batorego, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja im. Heinricha Boella.

Warszawa, 13.06.2011 r.: „Wizerunek Polski i Polaków w Wielkiej Brytanii”. Organizatorzy: ISP, Ambasada Brytyjska w Warszawie.

Warszawa, 17-19.06.2011 r.: „Edukacja międzykulturowa a wychowanie dla pokoju”. Organizatorzy: Zakład Edukacji Międzykulturowej, SGGW w Warszawie oraz Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej.

Warszawa, 27.06.2011 r.: „Migration-Borders-Development. Europe and beyond”. Organizatorzy: United Nations Development Programme, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, International Centre for Migration Policy Development (TBC), Demos Europa.

Warszawa, 28.06.2011 r.: „Układ z Schengen wobec nowych wyzwań międzynarodowych - zadanie dla Polskiej Prezydencji w Radzie UE?”. Organizator: Fundacja im. Stefana Batorego.

Warszawa, 6-7.07.2011 r.: „Eastern Dimension of Mobility”. Organizatorzy: Komisja Europejska, Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej.

Warszawa, 8-9.09.2011 r.: „Dynamics of European Migration Space: Economy, Politics and Development”. Organizatorzy: OBM UW, IMISCOE Research Network.

Warszawa, 25.10.2011 r.: „Zwalczanie nielegalnej migracji: praktyczne aspekty”. Organizator: Europejska Sieć Migracyjna.

Warszawa, 1-2.12.2011 r.: „Migracje a państwo. Etniczność, obywatelstwo, transnarodowość”. Organizatorzy: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
i Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Opublikowano w numerze: 29 / Maj 2011