List otwarty do Pary Prezydenckiej w sprawie praw dzieci nieudokumentowanych migrantów

 

31 maja br. na ręce doradcy Prezydenta ds. społecznych, Henryka Wujca został przekazany list otwarty do Prezydenta Bronisława Komorowskiego oraz jego małżonki Anny Komorowskiej w sprawie przestrzegania przez Polskę praw dzieci cudzoziemców. List przygotowany z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka podkreśla konieczność wprowadzenia rozwiązań prawnych gwarantujących ochronę praw dzieci cudzoziemców w ramach nowej ustawy o cudzoziemcach. Proponowane w liście zmiany w ustawodawstwie obejmują: zagwarantowanie dostępu do służby zdrowia dzieciom cudzoziemców oraz kobietom w ciąży, wprowadzenie zakazu umieszczania małoletnich bez opieki oraz małoletnich wraz z rodzinami w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców oraz uwzględnienie mechanizmu prawnego pozwalającego na legalizację pobytu osób niepełnoletnich, bez względu na to, czy urodziły się one na terytorium Polski, czy nie. Podpisy pod listem otwartym były zbierane w trakcie festynu „Dzień Dzieci Migrantów” zorganizowanego przez Fundację Rozwoju Oprócz Granic 29 maja br., w Parku Praskim. Nadal są one zbierane na stronie internetowej: http://www.petitiononline.com/mod_perl/signed.cgi?frog2905&1.

Opublikowano w numerze: 29 / Maj 2011