Uwagi NGO-sów w sprawie dokumentu „Polityka migracyjna Polski - stan obecny i postulowane działania”