Nowości wydawnicze

Banaś M., „Szwedzka polityka integracyjna wobec imigrantów”, Kraków 2011.

Bednarek W., Bielecki M., Kowalski G. (red.), „Polska w strefie Schengen. Konsekwencje dla stosunków społecznych i gospodarczych Polski i państw ościennych: próba oceny”, Lublin, Warszawa 2010.

Bera R. (red.), „Wielka emigracja zarobkowa młodzieży. Wyzwania dla edukacji”, Lublin 2010.

Budnik K. B., „Emigration Triggers: International Migration of Polish Workers between 1994 and 2009”, Warszawa 2011. http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/90_en.pdf.

Budnik K. B., „Temporary Migration in Theories of International Mobility of Labour”, Warszawa 2011. http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/89_en.pdf.

Chlebowska A., Sierakowska K. (red.), „Kobiety i procesy migracyjne”, Warszawa 2010.

Duszczyk M., „Polityka imigracyjna Unii Europejskiej oraz swobodny przepływ pracowników - ewolucja i teraźniejszość”, Warszawa 2010/2011.

Düvell F., Garapich M., „Polish Migration to the UK: Continuities and Discontinuities”, Oxford 2011. http://www.compas.ox.ac.uk/fileadmin/files/pdfs/Working_Papers/WP1184%20....

Frelak J. (red.), „Dyskusja o integracji. Wybór tekstów Polskiego Forum Integracyjnego”, Warszawa 2010. http://isp.org.pl/uploads/pdf/304081518.pdf.

Glinka B., Jelonek A. W., „Zarządzanie międzykulturowe”, Kraków 2011.

Górny A., Toruńczyk-Ruiz S., „Integration of migrants from the perspective of social ties and neighbour relations”, Warszawa 2011. http://www.migracje.uw.edu.pl/publ/1587.

GUS, „System badań migracji zagranicznych w Polsce”, Warszawa 2011. http://www.stat.gov.pl/gus/5840_11657_PLK_HTML.htm.

Hars A., Drbohlav D., Grabowska-Lusińska I. (red.), „Immigration puzzles. A comparative analysis of the Czech Republic, Hungary and Poland before and after joining the European Union”, Saarsbrücken 2011.

Hazans M., Philips K., „The Post-Enlargement Migration Experience in the Baltic Labor Markets”. http://ftp.iza.org/dp5878.pdf.

Heather P., „Imperia i barbarzyńcy. Migracje i narodziny Europy”, Poznań 2010.

Irek M., „The Myth of ‘Weak Ties’ and the Ghost of the Polish Peasant: Informal Networks of Polish Post-Transition Migrants in the UK and Germany”, Oxford 2011. http://www.compas.ox.ac.uk/fileadmin/files/pdfs/Working_Papers/WP1187%20....

Karsznicki K., „Ściganie przestępstwa handlu ludźmi w Polsce”, Warszawa 2010.

Kościński K., „Warunki dotyczące lokowania i prowadzenia ośrodków dla uchodźców a prawo zamówień publicznych. Opinia prawna”, Warszawa 2011. http://www.interwencjaprawna.pl/docs/ARE-311-analiza-prawa-przetargowego....

Krywult-Albańska M., „Przyczyny i okoliczności emigracji z Polski w latach 1980. na przykładzie emigracji do Kanady”, Warszawa 2011. http://www.migracje.uw.edu.pl/publ/1586.

Krzykała-Schaefer R., „Zarządzanie międzykulturowe w jednoczącej się Europie”, Poznań 2010.

Lesińska M., „Migracje we współczesnej analizie politologicznej - niewykorzystany potencjał”, Warszawa 2011. http://www.migracje.uw.edu.pl/publ/1569.

Maciorowski M., „Sami swoi i obcy. Z kresów na kresy. Reportaże”, Warszawa 2011.

Murdoch A., „Emigracja lekarzy z Polski”, Warszawa 2011.

Piskorski J. M., „Wygnańcy. Migracje przymusowe i uchodźcy w dwudziestowiecznej Europie”, Warszawa 2010.

Termiński B., „Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących. Geneza, instytucje, oddziaływanie”, Warszawa 2011.

Opublikowano w numerze: 30 / Lipiec-Sierpień 2011