Półwiecze OECD i działalność na niwie migracyjnej

Minęło 50 lat od powstania Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD. Ta rocznica jest ważna dla migracjologów szczególnie ze względu na działalność Grupy Roboczej ds. Migracji OECD, pod auspicjami której funkcjonuje System Ciągłego Monitorowania Migracji (SOPEMI), który powstał w roku 1973. Monitorując procesy migracyjne, SOPEMI udowodniło swoją przydatność i efektywność w raportowaniu trendów migracyjnych, ich wpływu na demografię i ekonomię oraz w relacjonowaniu zmian w politykach migracyjnych państw członkowskich.

Najnowszy raport SOPEMI - oprócz przywołania historii OECD i kamieni milowych migracyjnej historii krajów członkowskich, opisu obecnych trendów (m.in. spadek napływu imigrantów do krajów OECD) - przedstawia imigrację do Izraela. Jest to część serii poświęconej nowym krajom członkowskim OECD.

Najnowszy „International Migration Outlook” można znaleźć pod adresem:  http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/internationa....

Opublikowano w numerze: 30 / Lipiec-Sierpień 2011