Nowe publikacje

FRA, „Migrants in an irregular situation: access to healthcare in 10 European Union Member States”, 2011. http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_y....

FRA, „Migrants in an irregular situation employed in domestic work: Fundamental rights challenges for the European Union and its Member States”, 2011. http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-report-domestic-workers-....

Golubeva M., „Political Participation of Third Country Nationals in Estonia, Latvia and Poland”. http://www.migpolgroup.com/publications_detail.php?id=317.

Grzymała-Kazłowska A., Jasińska-Kania A., „My i inni. Postawy Polaków wobec mniejszości etnicznych i imigrantów na tle Europy”, 2011. http://www.academia.pan.pl/dokonania.php?id=606.

Hałaj J., Stec M., „Zagraniczne migracje zarobkowe polskiej młodzieży w opinii studentów z województwa podkarpackiego - perspektywa psychologiczno-ekonomiczna”, Rzeszów 2010.

Hunterom J., Suchardová H., „Muslims in Visegrad”, Praha 2011. http://www.alfpolska.org/public/editor/file/aktualnosci/Muslims%20in%20c....

Iglicka K., Gmaj K., Bąbiak I., „Cudzoziemscy małżonkowie obywateli polskich - wymiar genderowy. Przegląd literatury”, Warszawa 2011. http://www.csm.org.pl.

Janusz G., „Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie”, Lublin 2011.

Jarosz M. (red.), „Polacy we wspólnej Europie. Dysproporcje materialne i społeczne”, Warszawa 2011.

Kalczyńska M. (red.), „Ludzie polonijnych mediów w Berlinie”, Katowice 2010.

Kaźmierkiewicz P., Frelak J., „Political participation of third country nationals on a national and local level”, Warszawa 2011. http://www.isp.org.pl/publikacje,1,495.html.

Klaus W., Makaruk K., Wencel K., Frelak J. (współpraca), „Odmowa przyznania pomocy integracyjnej - prawo i praktyka”, Warszawa 2011. http://www.interwencjaprawna.pl/docs/odmowy-ipi.pdf.

Kościółek J. (red.), Bulanda A., Kostecka A., Michalewska I., „Cudzoziemcy w Krakowie”, Kraków 2011. http://www.interkulturalni.pl/Publikujemy-raport-z-monitoringu--Cudzozie....

Kozłowska U., „Handel ludźmi: podstawowe informacje dla pracowników urzędów pracy”, Warszawa 2011.

Machnikowski R., „Muzułmanie w Europie Zachodniej - między integracją a radykalizacją?”, Warszawa 2010.

Tobiasz M., „Przesłuchiwanie cudzoziemców w trakcie postępowania administracyjnego. Polska”, Warszawa 2011. http://www.hfhrpol.waw.pl/uchodzcy/images/stories/file/Przesluchiwanie%2...
20trakcie%20postepowania%20administracyjnego
_%20POLSKA.pdf.

Wąż P., „Delegowanie pracowników do innego państwa celem świadczenia usług”, Warszawa 2011.

Ziółek-Skrzypczak M., Gandenberger G. (red.), „Labour Market Integration of Immigrant Youth: Polish and German Perspectives”. http://www.integration-network.eu/downloadLabour_Market_Integration.pdf.

Opublikowano w numerze: 31 / Październik 2011