O polityce migracyjnej prawie wszystko

Autor Publikacji: 
Maciej Duszczyk

Książka Macieja Duszczyka to kompendium wiedzy na temat polityki migracyjnej Unii Europejskiej, przedstawiające nie tylko jej obecny kształt i najważniejsze cele, ale również historię i kulisy jej powstawania. Szczegółowo zostały w niej omówione najważniejsze elementy tej polityki, tj. polityka w zakresie swobodnego przepływu osób, polityka odnoszącą się do legalnej imigracji obywateli państw trzecich, polityka zapobiegania nielegalnej imigracji, wspólna polityka wizowa, azylowa oraz kontroli granic, a także polityka integracyjna i łączenia rodzin. W każdym rozdziale odnoszącym się do odrębnego aspektu unijnej polityki migracyjnej uwagę poświęcono zarówno aktom prawnym dotyczącym danej tematyki, jak i dokumentom politycznym.

Duszczyk M., „Polityka imigracyjna Unii Europejskiej oraz swobodny przepływ pracowników - ewolucja i teraźniejszość”, Warszawa 2010/2011.

Opublikowano w numerze: 31 / Październik 2011