Świeża porcja informacji o wydarzeniach migracyjnych

Ukazał się lipcowy „Informator Migracyjny”, w którym znajduje się lista nadchodzących konferencji na temat migracji, a ponadto m.in.: relacja z przebiegu projektu „PREMIG - Possibilities and realities of return migration”, ogłoszenie Koç University o poszukiwaniu partnerów do realizacji projektu w ramach 7. Programu Ramowego, oferta studiów podyplomowych z zakresu europejskiego prawa imigracyjnego i azylowego w University of Brussels, oferta studiów magisterskich z zakresu zarządzania migracjami na Universitat Pompeu Fabra, ogłoszenie o konkursie na stanowisko starszego wykładowcy migracji międzynarodowych i relacji etnicznych w Malmö University, a także zaproszenie do składania propozycji tekstów do publikacji pt. „Migrating Minorities. Challenging the Boundaries of Belonging”.

Opublikowano w numerze: 37 / Sierpień 2012