Podsumowanie abolicji w oczach praktyków

Dnia 2 lipca 2012 r. upłynął termin składania wniosków abolicyjnych przez cudzoziemców. O przebiegu akcji wiele można przeczytać w biuletynie „Analizy Polityki Integracyjnej” nr 7, w wywiadach m.in. z: Ewą Piechotą, rzecznikiem prasowym Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Jacqueline Sánchez-Pyrcz, dyrektor Wydziału ds. Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Maciejem St. Ziębą, dyrektorem Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Witoldem Klausem i Tomaszem Tarasiukiem ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej oraz Piotrem Bystrianinem z Fundacji „Ocalenie”.  Zachęcamy, ponadto, do zapoznania się z raportem pt. Abolicja 2012. Perspektywa instytucji wdrażającej” przygotowanym na zlecenie PAH.

Opublikowano w numerze: 37 / Sierpień 2012